बीड- धारूर-अंबाजोगाईत सहा ठिकाणी संचारबंदी

  • बीड, अंबाजोगाई, धारुर शहरात सहा ठिकाणी कंटेनमेंट झोन घोषित
  • बीड, दि, २३::-बीड शहरातील चार ठिकाणी फूलाईनगर , वीरशैव कॉलनी , सावतामाळी चौक, आनंदनगर तसेच अंबाजोगई शहर येथील फॉलोअर्स क्वार्टर आणि धारुर शहरातील काशीनाथ चौक येथे कोरोना विषाणू बाधित रुग्ण आढळून आल्यामुळे या सर्व ठिकाणी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून अनिश्चित कालावधीसाठी फौजदारी प्रक्रिया दंड संहिता १९७३ चे कलम १४४ (१)(३)नुसार पूर्णवेळ संचारबंदी लागू केली आहे असे आदेश अप्पर जिल्हादंडाधिकारी मच्छिंद्र यांनी दिले आहेत. याबाबतचा अहवाल जिल्हा आरोग्य अधिकारी बीड यांनी दिला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात इतर ठिकाणी कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून प्रतिबंधात्मक व्यवस्था कार्यरत करणे आवश्यक आहे
  • बीड शहरातील फूलाईनगर सुवर्णनगरी, वीरशैव कॉलनी पेठ बीड , सावतामाळी चौक, आनंदनगर धानोरा रोड तसेच अंबाजोगई शहर येथील फॉलोअर्स क्वार्टर आणि धारुर शहरातील काशीनाथ चौक मैन रोड या भागातील संबंधित परिसरात कंटेनमेंट झोन( Containment Zone) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे असे आदेशात नमूद केले आहे.
  • तसेच सर्व संबंधित ठिकाणी अनिश्चित काळासाठी बंद करण्यात येवून पूर्णवेळ संचारबंदी लागू करण्यात आली आहेत.
  • राज्य शासनाने लोक डाऊन कालावधी ३१ जुलै २०२० पर्यंत वाढविला असल्याने त्याअनुषंगाने जिल्ह्यात दिनांक 31 जुलै २०२० रोजीच्या रात्री १२ पर्यंत फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम (१) (३) लागू करण्यात आले आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


error: Content is protected !!