बीडमधील काही भागातील संचारबंदी शिथिल

बीड , गेवराई, धारूर, माजलगाव शहरासह बारा ठिकाणी कंटेनमेंट झोन शिथिल

बीड, दि.२५:-बीड शहरातील शाहूनगर , मिलिया कॉलेज परिसर , बालेपीर मधील राजू नगर व संभाजीनगर येथील काही भाग व तसेच बीड तालुक्यातील चौसाळा हे गाव, गेवराई शहरातील मोमीन पुरा, इस्लामपुरा, संजय नगर, कोल्हेर रोड, धारूर शहरातील साठे नगर आणि माजलगाव शहरातील जुना मोंढा या भागात संबंधित परिसरातील प्रतिबंध शिथील करण्यात येत असून परिस्थिती पूर्ववत करण्यात आली आहे असे आदेश अप्पर जिल्हादंडाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे यांनी दिले आहेत.

या ठिकाणी प्रतिबंधात्मक कार्यक्षेत्रामध्ये मागील १४ दिवसात एकही कोविड-१९ पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळुन आला नाही असे जिल्हा आरोग्य अधिकारी जिल्हा परिषद,बीड यांनी कळविले आहे.

बीड शहरातील शाहूनगर , मिलिया कॉलेज परिसर , बालेपीर मधील राजू नगर व संभाजीनगर येथील काही भाग व तसेच बीड तालुक्यातील चौसाळा हे गाव, गेवराई शहरातील मोमीन पुरा, इस्लामपुरा, संजय नगर, कोल्हेर रोड, धारूर शहरातील साठे नगर आणि माजलगाव शहरातील जुना मोंढा
या भागात संबंधित परिसरातील असलेले कन्टेनमेंट झोन (Containment zone) शिथील करण्यात आले आहे

या ठिकाणी परिस्थिती पूर्ववत करण्यात आली आहे असे आदेश दिले आहेत.

बीड जिल्हयात फौजदारी प्रक्रिया संहिताचे कलम १४४(१) (३) अन्वये दिनांक ३१ जुलै २०२० रोजीचे रात्री १२.०० वा. पर्यंत मनाई आदेश लागू करण्यात आले आहेत, सदर आदेश या आदेशासह अंमलात राहतील.
०००००

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


error: Content is protected !!