क्षेत्र कोणतेही असो आम्ही विकासासाठी सदैव पुढे राहू

ग्रामपंचयत निकालाच्या माध्यमातून आज परत सिद्ध झाले की . एक कुशल नेतृत्व व संयमी राजकारणी पराजय झालं म्हणून न खचता

Read more

error: Content is protected !!