464 रुग्ण बरे झाले:आजच्या अहवालात 38 पॉझिटिव्ह बीड


बीड
आज पाठवण्यात आलेल्या रुग्णांच्या चाचणीचा अहवाल प्राप्त झाला असून या अहवालात 38 पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आले आहेत जिल्हाभरातून एकूण रुग्णांपैकी 464 रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे


बीड जिल्ह्यात कोरोना पॉझिटिव्ह चा आकडा 864 असला तरी बरे होणाऱ्या रुग्णांचा आकडा 55% आहे म्हणजेच 464 रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत जिल्हा रुग्णालयातील सेंटरमधून 90 सामान्य रुग्णालय 157 अंबाजोगाई येथून एकवीस आणि 128 परळी येथून दोन माजलगाव 13 गेवराई 12 औरंगाबाद येथून 22 अहमदनगर येथून सात पुणे येथून 5 मुंबई येथून 4 येथुन 3 रुग्ण बरे झाले आहेत सध्या जिल्ह्यात 370 रुग्ण उपचार घेत आहेत

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


error: Content is protected !!