आजही 76 जणांचे स्वॅब तपासणीला:बीडकरांना पुन्हा चिंता

कोविड-19/बीड अपडेट/20जून 2020
बीड जिल्हयातील आज एकूण 76 व्यक्तींचे थ्रोट स्वॅब तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत.
कोविड-19 च्या निश्चित निदानासाठी बीड जिल्ह्यातील खाली दर्शविल्याप्रमाणे थ्रोट स्वॅब
स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, आंबाजोगाई येथे पाठविण्यात आले आहेत. अशी माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. आर. बी. पवार यांनी दिली आहे.
जिल्ह्यातील विविध तालुकानिहाय पाठविण्यात आलेल्या स्वॅबची माहिती पुढील प्रमाणे आहे.

१) जिल्हा सामान्य रुग्णालय बीड 21
2) CCC बीड 40

3) ग्रामीणरुग्णालय,आष्टी 01
4) उपजिल्हा रुग्णालय केज 08
5)उपजिल्हा रुग्णालय परळी 03
6)ग्रामीण रुग्णालया माजलगाव 01
7)स्वाराती ग्रा.वै.महा.आंबोजोगाई 02
एकूण बीड जिल्हा 76

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


error: Content is protected !!