पीक कर्ज तक्रार निवारण करण्यासाठी बँक निहाय आधिकारी नियुक्त-जिल्हाधिकारी राहुल रेखावर

पिक कर्जासंदर्भात तक्रारींचे निवारणासाठी बँकनिहाय समन्वय अधिकारी नियुक्त

बीड, दि. ३:-पिक कर्जासंदर्भात तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी खालीलप्रमाणे बँक निहाय समन्वय अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आलेली असून, नागरीकांना पिक कर्जासंदर्भात कोणत्याही स्वरुपाची माहीती आवश्यक असल्यास अथवा कोणतीही अडचण आल्यास त्यांनी खालील नमूद केलेल्या संबंधित बँकेच्या जिल्हा समन्वय
अधिकारी यांचेशी संपर्क करावा असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी केले आहे.
सोबत अनुक्रमे, बँकेचे नांव, जिल्हा समन्वय अधिकारी व त्यांचे मोबाईल क्रमांकची यादी जाहीर केली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


error: Content is protected !!