बीड शहरातील रोशनपुर, बालेपीर येथे कन्टेनमेंट झोन घोषित; पूर्णवेळ संचारबंदी लागू-जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार

बीड, दि.३० :-बीड शहरातील रोशनपुर, गल्ली क्रमांक ०१ बालेपीर या काही संबंधित क्षेत्रात कन्टेनमेंट झोन घोषित करण्यात आले असून फौजदारी प्रकिया दंड सहिंता १९७३ चे कलम १४४ नुसार पूर्णवेळ संचारबंदी लागू केली आहे असे आदेश जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी दिले आहेत .

याबाबत अहवाल जिल्हा आरोग्य अधिकारी,बीड यांनी सादर केला आहे. बीड शहरातील रोशनपुर, गल्ली क्रमांक ०१ बालेपीर बीड येथील चार व्यक्ती धारुर येथील कोरोना विषाणूची लागण (COVID-१९ Positive) झालेल्या रुग्णाच्या संपर्कात आल्याचे आढळून आले या परिसरातील डॉ.सुहास शशीकांत देशपांडे यांच्या घरापासून ते युसुफभाई ड्रायव्हर यांच्या घरापर्यंतच्या परिसरामध्ये कन्टेनमेंट झोन (Containment zone) म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. वरील सर्व परिसर पुढील अनिश्चित कालावधीसाठी पूर्णवेळ बंद करण्यात येवून संचार बंदी लागू करण्यात आली आहे .

राज्य शासनाने लॉकडाऊनचा कालावधी ३१ में २०२० पर्यंत वाढविला असल्याने त्याअनुषगाने जिल्ह्यात दिनांक ३१ में २०२० रोजीचे रात्री १२.०० पर्यंत फौजदारी प्रक्रिया दंड संहिताचे कलम १४४ (१)(३) लागू करण्यात आले आहेत. तसेच यापूर्वी या कार्यालयाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश, सुधारीत आदेश, सुधारणा आदेश या आदेशासह अंमलात राहतील.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


error: Content is protected !!