केज तालुक्यातील 13 गावात पूर्णवेळ संचारबंदी -जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार

बीड/प्रतिनिधी
केज तालुक्यातील केळगाव येथे कोरोना विषाणूचे लागण (COVID-१९ Positive) झालेले रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यामुळे बीड जिल्हयात इतर ठिकाणी कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणुन पुढील
प्रमाणे फौजदारी प्रकिया दंड सहिंता १९७३ चे कलम १४४ नुसार केज तालुक्यातील केळगाव या गावापासून ३ कि.मी. परिसरातील ( केळगाव बेलगाव आरणगाव सांगवी) हा परिसर कन्टेनमेंट झोन (Containment zone) म्हणून घोषित करण्यात येत आहे असे आदेश जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी दिले आहेत.

त्या पुढील ०४ कि.मी. परिसरात केज तालूक्यातील हनुमंत पिप्रि, माळेवाडी एकुरगा मस्साजोग जाधव जवळा काळेगाव घाट पिंपळगाव आणि कोरेगाव हि गांवे बफर झोन (Buffer zone ) म्हणून घोषित करण्यात येत आहेत.वरील सर्व गांवे व परिसर पुढील अनिश्चित कालावधीसाठी पूर्णवेळ बंद करण्यात येवून संचारबंदी लागू करण्यात येत आहे.

जिल्ह्यात दिनांक ३१ में २०२० रोजीचे रात्री १२.०० पर्यंत फौजदारी प्रक्रिया दंड संहिताचे कलम १४४ (१)(३) लागू करण्यात आले आहेत. तसेच यापूर्वी या कार्यालयाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश, सुधारीत आदेश, सुधारणा आदेश या आदेशासह अंमलात राहतील.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


error: Content is protected !!