बीड जिल्ह्यातून 717 व्यक्तींचे स्वॅब तपासणीसाठी:परळीकरांना चिंता

कोविड-19/बीड अपडेट/11 जुलै 2020
बीड जिल्हयातील आज एकूण 717 व्यक्तींचे थ्रोट स्वॅब तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत.
कोविड-19 च्या निश्चित निदानासाठी बीड जिल्ह्यातील खाली दर्शविल्याप्रमाणे थ्रोट स्वॅब
स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, आंबाजोगाई येथे पाठविण्यात आले आहेत.
जिल्ह्यातील विविध तालुकानिहाय पाठविण्यात आलेल्या स्वॅबची माहिती पुढील प्रमाणे आहे.

१) जिल्हा सामान्य रुग्णालय बीड 21
2)CCC बीड 42
3) ग्रामीण रुग्णालय आष्टी 06
4)ग्रामीण रुग्णालय माजलगाव 50
5)उपजिल्हा रुग्णालय गेवराई 21

6) उपजिल्हा रुग्णालय केज 05
7)उपजिल्हा रुग्णालय परळी 534
8)CCC आंबाजोगाई। 37

9)स्वाराती ग्रा वै महाविद्यालय आंबाजोगाई 01

एकूण बीड जिल्हा 717

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


error: Content is protected !!